Dowództwo Korpusu - Korpskommando

Austryjacy zajęli budynek na użytek Korpskommando w 1846 roku. Budynek znajduje się przy ulicy Stradomskiej 12-14.

Korpus KomandoKorpus komandoKorpus komando