Festungkomando - Dowodztwo Twierdzy Krakow

Budynek znajduje się przy pl. św. Marii Magdaleny/ul Grodzkiej 57. Obecnie mieści się w nim pizzeria.