Koszary Artylerii w dawnym Arsenale KrólewskimArsenał wybudowano w XVI wieku. Austryjacy przejęli budynek w 1846 roku, Koszary znajdują się przy ulicy Grodzkiej.