Twierdza Kraków:

I rejon obronny
II rejon obronny
III rejon obronny
IV rejon obronny
V rejon obronny
VI rejon obronny

Fort 50a.

VIIb rejon obronny

Twierdza Przemyśl:

I rejon obronny
II rejon obronny
III rejon obronny
IV rejon obronny
V rejon obronny
VI rejon obronny
VII rejon obronny
VIII rejon obronny