Twierdza Kraków:

I rejon obronny
II rejon obronny
III rejon obronny
IV rejon obronny
V rejon obronny

Fort 49
Fort 49 1/4
Fort 49 1/2
Kawerny
Schrony amunicyjne

VIIa rejon obronny
VIIb rejon obronny
VIII rejon obronny

Twierdza Przemyśl:

I rejon obronny
II rejon obronny
III rejon obronny
IV rejon obronny
V rejon obronny
VI rejon obronny
VII rejon obronny
VIII rejon obronny