Twierdza Kraków:

I rejon obronny
II rejon obronny

Fort 34 Bielany
Fort 39 Olszanica
Tradytor pod fortem 39

IV rejon obronny
V rejon obronny
VI rejon obronny
VIIa rejon obronny
VIIb rejon obronny
VIII rejon obronny

Twierdza Przemyśl:

I rejon obronny
II rejon obronny
III rejon obronny
IV rejon obronny
V rejon obronny
VI rejon obronny
VII rejon obronny
VIII rejon obronny