Fort 39 OlszanicaFort obrony bliskiej zbudowany w latach 1884-1885.