Fort 2 Kościuszko;

Fort cytadelowy (1845-1847), obecnie znajduje się tu siedziba radia Rmf Fm oraz Hotel Fm.